Onderhoud & inspectie

Onderhoud & inspectie

Diensten

Onderhoud, reparatie, keuring & inspectie

Een dak is de werkomgeving van meer mensen dan u denkt. U kunt hierbij denken aan dakdekkers, maar ook servicemonteurs, glazenwassers, tuinlieden (groendaken) en vele anderen. Als gebouwbeheerder/eigenaar/huurder verschaft u dus een werkplek. De Arbowet treedt hierbij in werking. De Arbowet schrijft voor dat voor werkplekken met een hoogte van meer dan 2,5 meter valbeveiligingsmaatregelen getroffen dienen te worden om veilig op hoogte te kunnen werken.

Niet alleen de Arbowet schrijft deze maatregelen voor. De Woningwet, het Warenwetbesluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen, het Burgerlijk wetboek, het Arbobesluit en de Europese richtlijnen 89/686/EG schrijven de veiligheid en de richtlijnen voor werken op hoogte voor. De valbeveiliging dient tevens te voldoen aan de EN 795.

VTD-Nederland ontwerpt uw valbeveiliging, klimvoorzieningen en PBM’s aan een specialistische keuring en inspectie. Wij werken uitsluitend met goed getrainde en opgeleide inspecteurs, allen voorzien van de juiste certificaten en expertise. Al onze keuringen en inspecties worden conform de geldende wet- en regelgeving (en voorschriften) uitgevoerd.

Kortom; Jaarlijks onderhoud en inspectie van de valbeveiliging verhoogt de veiligheid bij werkzaamheden op hoogte zodat uw medewerkers of onderaannemers veilig kunnen werken. U heeft aantoonbaar (middels ons technisch dossier ) voldoende maatregelen genomen om uw veiligheidsvoorzieningen op hoogte in uitstekende staat te houden en conform alle actuele Arbo-inrichtingseisen.

Wat houdt een keuring, onderhoud en inspectiecontract in het kort voor u in?

  • Ieder jaar wordt u er aan herinnerd dat er gekeurd moet worden.
    Dit hoeft u zelf niet bij te houden. Wij zullen deze keuring in overleg met u inplannen.
  • Indien noodzakelijk maken wij steekproefsgewijs opnieuw trekproeven met geijkte trekproefapparaten om de veiligheid conform de EN 795 opnieuw te kunnen garanderen.
  • Kleine reparaties worden ter plekke uitgevoerd. Dit zien wij als service richting onze klant.
  • Grotere reparaties of het plaatsen van aanvullende maatregelen kunnen kosten met zich mee brengen. Dit zullen in overleg met de klant worden uitgevoerd.
+31 (0) 321 - 387 010