Voorkom juridische aansprakelijkheid - wettelijke bepalingen

Volgens de arbeidshygiënische strategie heeft collectieve beveiliging altijd de voorkeur over individuele bescherming.

Dit is met name zo omdat het gebruik van collectieve valbeveiliging-systemen geen speciale trainingen vereist voor de gebruikers. In artikel 3.16 lid 1 en 5 van het Arbobesluit staat dat valgevaar moet worden “tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken” en pas wanneer dit niet mogelijk is “worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden andere technische middelen toegepast”.

Collectieve en individuele valbeveiliging

Werkplekken en looproutes op daken dienen zo te worden ingericht dat werknemers beschermd worden tegen valgevaar.

Installatie van hekwerk – collectieve beveiliging

Werkplekken en looproutes die binnen de gevarenzone liggen, dat wil zeggen binnen 2m van de dakrand, moeten worden afgezet met hekwerk om te voorkomen dat mensen kunnen vallen.

Hekwerken zijn er in verschillende ontwerpen. Ze worden geïnstalleerd langs de dakrand en om lichtkoepels om de benodigde bescherming te bieden.

De vrijstaande KEEGUARD valbeveiliging van Kee Safety is optimaal ontworpen voor deze taak. Dit modulaire systeem is getest door TUV en DEKRA en voldoet aan de eisen gesteld

in de Europese Normen 13374 en 14122. Compleet met de wettelijk verplichte veiligheidsinstructies en installatiehandleiding vermindert het de aansprakelijkheid van de gebruiker in de wettelijke zin. Het KEEGUARD-systeem heeft ook vrijwel geen onderhoud nodig.

Ons vrijstaande KEE DOME veiligheidssysteem is met name geschikt om lichtkoepels van valbeveiliging te voorzien. Een geschikte oplossing voor daken met meer dan 20° helling is ons KEE WALK looppad met handreling voor daken.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor Valbeveiliging (PBM) – individuele bescherming

 

PBM zijn in principe niet bestemd voor gebruik bij werken op het dak.

Vallen van het dak zijn meestal fataal. Veiligheidsspecialisten in de industrie en handel ontvangen daarom strikte voorschriften vanuit de wetgever en professionele brancheorganisaties over het aanlijnen van de PBM.

Op sommige plekken is het installeren van een collectieve valbeveiliging in de vorm van hekwerk niet mogelijk of onwenselijk. In deze uitzonderlijke gevallen kan PBM worden gebruikt als er hiervoor geschikte borgpunten aanwezig zijn zoals een anker of lijnsysteem, en het werk op het dak van tijdelijke aard is. Het totale werk mag niet meer dan 2 werkdagen duren.

Ons KEELINE lijnsysteem voor individuele bescherming heeft een bereik van 12 m en kan door drie personen tegelijk gebruikt worden.

Voor meer informatie over regelgeving, standaarden en wetgeving kunt u contact opnemen via +31321387010.

bas-mol-vtdn
Bas Mol Salesmanager Benelux
bmol@vtdn.nl
+31 (0) 321 – 387 010

Direct persoonlijk contact met VTD.

VTD Nederland is gespecialiseerd in de levering, inspecteren, opnemen en het installeren van valbeveiliging. Wij richten werkplekken op hoogte in.