Keuring valbeveiliging NEN, wat houdt het in?

Is het het waard om een keuring uit te voeren bij valbeveiliging? Lees hier wat het inhoudt, wat er wordt gekeurd en hoe het in z'n werking gaat!

Het komt bijna elke dag voor, een arbeidsongeval op hoogte. De bouw staat op plek twee, wanneer het gaat om de sectoren waar ongelukken op hoogte gebeuren. Deze ongelukken kunnen vaak voorkomen worden door het gebruik van de juiste valbeveiliging. Daarnaast is het van belang dat deze valbeveiliging jaarlijks wordt gekeurd volgens de juiste eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in de normen van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, beter bekend als de NEN. Lees hier meer over keuring valbeveiliging NEN en kijk vooral ook op de website van VTD voor de beste valbeveiliging.

 

Wat wordt er gekeurd?

Valbeveiliging bestaat uit hulpmiddelen die bedoeld zijn om personen te beschermen tegen het vallen van hoogte. De onderdelen worden gecontroleerd op rafels, sporen van slijtage, de conditie van de naden en stiksels, werken de sluitingen goed en overige beschadigingen. Valbeveiliging kan niet gerepareerd worden, dus wanneer er beschadigingen geconstateerd worden of het label van de fabrikant niet meer leesbaar is, wordt het direct afgekeurd. Er zijn verschillende soorten valbeveiliging en daarom ook verschillende soorten normen. Welke norm van toepassing is op welke valbeveiliging, staat op de desbetreffende valbeveiliging. De normen NEN 360, NEN 361 en NEN 365 gaan over de eisen waaraan persoonlijke valbeveiliging moet voldoen. Het volgen van de NEN 365 is de beste manier om aan deze Arbowetgeving te voldoen. Hier worden een aantal voorbeelden genoemd:

 • NEN 365: Overkoepelende norm
 • NEN 361: Valharnassen
 • NEN 360: Eisen aan valbeschermers met lijnspanners

 

Hoe gaat de keuring in z’n werk?

Zoals u heeft kunnen lezen is keuring valbeveiliging NEN erg belangrijk. Het is niet alleen belangrijk, maar het borgt ook de veiligheid van uw werknemers. Tijdens de keuring van valbeveiliging checkt de inspecteur door middel van steekproeven, registraties en een visuele inspectie. Hierbij zal uw valbeveiliging worden getest op verschillende aspecten. Zo wordt bijvoorbeeld het harnas of een valstop apparaat gecontroleerd, of deze werken. Er wordt gekeken naar sporen van slijtage, de conditie en de juiste werking van de producten. Wanneer alle testen volledig zijn uitgevoerd en uw valbeveiliging aan alle eisen voldoet voor de keuring, krijgt u een certificaat waarin staat dat uw valbeveiliging voldoet aan de laatste keuringseisen. Bent u nog op zoek naar valbeveiliging, bijvoorbeeld valbeveiliging plat dak? Bekijk wat VDT voor u kan doen.

Verplichtingen en eisen – keuring valbeveiliging NEN

Het is volgens de Arbowetgeving verplicht om uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Wanneer u netjes de NEN-normen volgt, kunt u meestal makkelijk aantonen dat u aan deze eis heeft voldaan, ook wanneer er een ongeluk gebeurt. Producten die vallen onder de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), moeten voldoen aan de Europese normen EN 361 en EN 363. Hieronder vallen bijvoorbeeld harnasgordels en valbeveiligingssystemen. De inspectie controleert de naleving van deze normen, waaronder:

 • Juistheid van het materiaal
 • Slijtagesporen
 • Beschikbaarheid van gebruiksaanwijzingen
 • Status van onderhoud
 • Conditie van stiksels en naden
 • Beschadigingen
 • Effect van de sluitingen

Deze inspecties moeten minimaal één keer per jaar worden uitgevoerd. Dat is verplicht door de Arbeidsomstandighedenwet. Mocht u nu nog meer informatie willen over verschillende valbeveiligingen, zoals bijvoorbeeld collectieve valbeveiliging. Bekijk dan de website van VTD.

 

Inspectiepunten – keuring valbeveiliging NEN

Tijdens een keuring beoordeelt de keurmeester op bepaalde aspecten van de valbeveiliging:

 1. Registratie: De keurmeester checkt of de registratie van de valbeveiliging op orde is. 
 2. Visuele controle: Bij een visuele controle wordt aan de hand van een checklist gekeken of er zichtbare beschadigingen zijn. U kunt hierbij denken aan roest of verbuigingen. Bij zichtbare schade wordt het materieel afgekeurd. 
 3. Mechanische controle: Sommige apparaten worden ook uit elkaar gehaald om de werking van het apparaat te controleren. 
 4. Secundaire risico’s: Dit zijn gevaren die ontstaan door omgevingsfactoren zoals chemische stoffen, draaiende machines of warmte en koude. Wanneer dit materiaal kwetsbaar is, wordt het ook afgekeurd.

 

Hoe VDT u verder kan helpen!

VTD Nederland is gespecialiseerd in de levering, inspecteren, opnemen en het installeren van Valbeveiliging. wij richten werkplekken op hoogte in zodat personen behoed worden voor ongewild vallen van hoogte. 

 • Gratis advies op locatie
 • 24/7 storingsdienst beschikbaar
 • 10 jaar garantie met ons onderhoudscontract

VTD is een klein bedrijf dat in staat is tot het opleveren van grote projecten. Wij leveren niet alleen de valbeveiliging, maar kunnen ook het onderhoud verzorgen. Neem contact met ons op via onze website.