Hoe vaak moet u valbeveiliging laten keuren

Valbeveiliging is een verzameling van maatregelen en middelen die worden toegepast om het risico op vallen tijdens werkzaamheden te verminderen. Het doel van valbeveiliging is de veiligheid van uw werknemers te waarborgen op plaatsen waar het risico om te vallen groter is. De valbeveiliging wordt bijvoorbeeld gebruikt op daken en stijgers, bij het werken op deze hoogtes is het risico om te vallen voor u maar ook uw werknemers groter. 

Omdat het risico om te vallen op hoogtes belangrijk is om te voorkomen is het belangrijk om de valbeveiliging die u heeft aangeschaft te laten keuren eens in de zoveel tijd. Wanneer u de valbeveiliging laat keuren wordt er gekeken of de valbeveiliging die u gebruikt nog voldoet aan de laatste veiligheidsnormen. Dit is belangrijk om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen!

In deze blog vertellen wij u meer over valbeveiliging en het belang van het keuren van de val beveiliging. Na het lezen van deze blog weet u aan welke normen uw valbeveiliging moet voldoen en wanneer het juise moment is om uw valbeveiliging te laten keuren. Bent u op dit moment aan het werk op een plat dak en zoek u nog de juiste beveiliging? Bij VTD bieden wij een aanbod is valbeveiliging voor een plat dak

Wat is valbeveiliging? 

Valbeveiliging is, zoals in bovenstaande tekst al vermeld, een verzameling van maatregelen en middelen die kunnen worden gebruikt bij het werken op hoogtes. Door deze maatregelen en middelen is het risico op vallen tijdens het werken op hoogtes minder groot. Het doel van de valbeveiliging is om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen en het creëren van een veilige werkomgeving. 

Valbeveiliging kan bestaan uit verschillende middelen. Denk hierbij aan valbeveiliging hekwerk, valbeveiliging (plat) dak, ankerpunten, looppaden en nog veel meer! Door deze middelen zorgt u ervoor dat uw werknemers veilig het dak op kunnen zonder hierbij risico’s van vallen op te lopen. VTD levert en installeert de veiligheidsproducten zodat u hier geen verdere zorgen aan heeft tijdens het werken. Het primaire doel van valbeveiliging is het beschermen van uw werknemers die moeten werken op hoogtes waarbij het risico om te vallen aanwezig is.

Verschillende soorten bedrijven kunnen gebruik maken van valbeveiliging, het soort valbeveiliging dat wordt gebruikt is afhankelijk van de soort werkzaamheden die worden verricht op hoogtes. Denk hierbij aan bouwbedrijven, industriële bedrijven, onderhoudsbedrijven en bedrijven in de wind en energie sector. Welke valbeveiliging deze bedrijven nodig hebben is afhankelijk van de verschillende werkomgevingen waar deze bedrijven zich in kunnen bevinden. Kijk bij VTD voor het aanbod voor valbeveiliging voor daken

Valbeveiliging laten keuren? Zo vaak moet dat!

Wanneer uw bedrijf valbeveiliging heeft laten plaatsen voor uw werknemers is het belangrijk om te weten wanneer deze valbeveiliging gekeurd moet worden. Op deze manier zorgt u ervoor dat de veiligheid van uw werknemers wordt gewaarborgd. Het is hierbij niet alleen belangrijk om de veiligheid van werknemers te waarborgen, maar ook om te voldoen aan de wettelijke normen rondom valbeveiliging. De keuring gaat verder dan alleen het onderhoud aan de valbeveiliging. Waar bij het onderhoud de focus ligt op het signaleren van gebreken en het onderhouden van de huidige staat van de valbeveiliging. Ligt de focus bij een keuring op zowel de zichtbare gebreken van de valbeveiliging als de potentiële gebreken. Daarnaast worden er ook testen uitgevoerd om de sterkte en de duurzaamheid van uw valbeveiliging te testen. Bent u op zoek naar collectieve valbeveiliging? Kijk nu bij VTD voor het aanbod in collectieve valbeveiliging

VTD kan deze inspecties voor u laten uitvoeren en wanneer uw valbeveiliging voldoet aan de testen krijgt u hierbij de certificaten die aan tonen dat uw val beveiliging nog aan de veiligheidseisen voldoet. Ook krijgt u hierbij de keuringsrapporten die aantonen wat er gekeurd is en waarom de valbeveiliging aan de eisen voldoet. Mocht uw valbeveiliging niet aan de keuringseisen voldoen staat dit ook in het rapport beschreven. 

In de wet staat omschreven dat valbeveiligingssystemen aan de laatste wettelijke eisen moeten voldoen die zijn vastgesteld door de arbeidsomstandighedenwet. De valbeveiliging moet voldoen aan specifieke eisen die gaan over het gebruik, het onderhoud en de inspectie. Daarnaast wordt er aangegeven dat er een periodieke inspectie moet plaatsvinden. Het gaat hierbij om periodieke inspecties die uit worden gevoerd door een gecertificeerd persoon. 

Het onderhouden van de gekeurde valbeveiliging 

Het is van groot belang om het onderhoud van de valbeveiliging serieus te nemen, wanneer de valbeveiliging goed wordt onderhouden zorgt dit ervoor dat de valbeveiliging betrouwbaar, maar ook effectief blijft. Het zorgt er niet alleen voor dat uw werknemers een veilige werkplek hebben, maar het draagt ook bij aan de levensduur van de valbeveiliging. 

Om uw valbeveiliging te onderhouden is het belangrijk om regelmatig inspecties uit te voeren. Deze inspecties zorgen ervoor dat mogelijke gebreken aan de valbeveiliging worden voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om reparaties uit te voeren wanneer dit nodig is. Dit kan worden gedaan door vervanging van bepaalde materialen die mogelijk versleten zijn. Door dit regelmatig te doen wordt de levensduur van uw valbeveiliging gemaximaliseerd. 

De kosten van valbeveiliging keuren

Wanneer u valbeveiliging wil laten keuren is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de kosten die er mogelijk bij komen kijken. De kosten van het valbeveiliging keuren zijn afhankelijk van de soorten valbeveiliging die u gebruikt en de hoeveelheid. Wanneer u wilt weten wat de kosten zullen zijn van het keuren van uw valbeveiliging, raden wij het aan om een offerte op te vragen. Hier zal u een gedetailleerd kosten overzicht vinden. 

Wat zijn de normen voor valbeveiliging?

Hoewel de wetgeving geen specifieke momenten voor keuring aangeeft, is het van belang dat uw valbeveiliging toch voldoet aan de geldende normen. Deze specifieke normen waarborgen dat uw valbeveiliging adequaat wordt onderhouden en betrouwbaar is voor uw werknemers. Omdat er geen exacte frequentie of maatstaf wordt benoemd, kan de NEN-norm dienen als richtlijn.

NEN- normen voor de keuring van valbeveiliging 

Zoals eerder vermeld, kan de NEN-norm dienen als richtlijn voor uw valbeveiliging. Maar wat houdt de NEN-norm precies in? De NEN is een organisatie die zich inzet voor ‘afspraken voor een betere wereld’. Deze organisatie fungeert als een waarborg voor veiligheid op diverse gebieden. De NEN-norm wordt opgesteld op basis van praktijkervaringen en wordt ondersteund door de overheid. Hierdoor biedt het een betrouwbare richtlijn voor bedrijven die gebruik maken van valbeveiliging maar waar geen duidelijke regels van zijn omschreven in de wet!

In de NEN is er geschreven over de valbeveiliging. Namelijk: ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen’. Hierin worden de algemene eisen voor valbeveiliging omschreven. Hierbij gaat het om de gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking. Dit geeft voor veel bedrijven een betere maatstaf dan die is omschreven in de wet. Hierin staat dat de valbeveiliging minstens iedere 12 maanden en na een val moet worden gecontroleerd om de veiligheid te waarborgen.

Valbeveiliging bij VTD – voor uw veiligheid 

In deze blog hebben wij u alles verteld over het laten keuren van uw valbeveiliging. U weet nu hoe regelmatig u de valbeveiliging moet laten keuren en waarom dit zo belangrijk is. Wanneer u de valbeveiliging wil laten keuren is het belangrijk om hiervoor de juiste partner te kiezen. Met name omdat het gaat om werken op hoogtes en er een risico aan zit verbonden wanneer de keuring niet juist wordt uitgevoerd. VTD staat voor u klaar voor een betrouwbare keuringspartner. Neem contact op voor eventuele vragen.