Hoe u uw bedrijf beveiligt tegen valgevaren met valbeveiliging

Werken op hoogte kent veel risico’s. Met de juiste valbeveiliging wordt de kans op ongelukken kleiner. Lees hier welke maatregelen getroffen kunnen worden.

In bijna alle sectoren  is het van belang om veiligheidsmaatregelen te treffen, in de bouw is dit extra belangrijk. Valbeveiliging is een cruciaal onderdeel  om de veiligheid van werknemers te garanderen  in de bouw. Het heeft als doel om het risico op vallen van hoogte te verminderen. Valbeveiliging verhoogt de veiligheid en het welzijn  van werknemers en is wettelijk verplicht. Als er valgevaar op de werkvloer is, is de werknemers verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat passende valbeveiliging maatregelen getroffen worden. 

Wanneer is er sprake van valgevaar?

Valgevaar is aanwezig wanneer er een kans is dat iemand van hoogte kan vallen, bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden op daken, steigers of  in bouwputten. Dit risico wordt verhoogd bij ongunstige  omstandigheden zoals slecht weer of onvoldoende verlichting. Het vallen van hoogte kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, verlies van levens en significante bedrijfsstoringen. Het kan ook leiden tot wettelijke implicaties, zoals boetes en vervolging. Volgens statistieken zijn valpartijen een van de meest voorkomende oorzaken van ernstige en fatale verwondingen  op de werkplek.

Wat zegt de wet over valgevaar?

Er zijn verschillende wetten op nationaal en Europees niveau die betrekking hebben op valgevaar.  De Arbowet verplicht werkgevers om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen, inclusief de noodzaak om  maatregelen te nemen tegen valgevaar. De Warenwet stelt eisen aan de producten die worden gebruikt voor valbeveiliging, zoals veiligheidsharnassen en -lijnen. Als bedrijven niet voldoen aan deze wettelijke vereisten, kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade. 

Persoonlijke valbeveiliging

Het gevaar van vallen kan beperkt worden door persoonlijke valbeveiliging. Persoonlijke valbeveiliging verwijst naar  uitrusting die wordt gebruikt om een persoon te beschermen tegen vallen van hoogte. Dit kunnen verschillende dingen zijn, zoals valharnassen, veiligheidshelmen, veiligheidslijnen en ankerpunten. Elk type  apparatuur heeft zijn toepassingen en beperkingen. Het is belangrijk om de juiste uitrusting te kiezen op basis van de specifieke risico’s en omstandigheden van de werkplek.

De maatregelen die werkgevers kunnen treffen om valgevaar te voorkomen

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om risico’s te beoordelen en passende veiligheidsmaatregelen te implementeren. Dit kan het instellen van veilige werkprocedures, het geven van veiligheidstraining aan werknemers en het regelmatig inspecteren en onderhouden van valbeveiliging apparatuur omvatten. Het is ook belangrijk om een cultuur van veiligheid te bevorderen, waarin werknemers worden aangemoedigd om veilig gedrag te vertonen en mogelijke gevaren te melden.

De maatregelen die werknemers kunnen treffen om valgevaar te voorkomen

Ook werknemers kunnen bijdragen aan de veiligheid door trainingen en veiligheidsprocedures te volgen, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken, mogelijke gevaren of defecte apparatuur aan leidinggevenden te rapporteren en altijd bewust te zijn van hun omgeving. 

Ankerpunten

Ankerpunten zijn een cruciaal onderdeel van de valbeveiliging. Ze dienen als bevestigingspunten  voor valbeveiliging apparatuur zoals veiligheidslijnen en harnassen. Er zijn verschillende soorten ankerpunten, waaronder vaste, mobiele  en tijdelijke ankerpunten. Bij het kiezen van geschikte ankerpunten moet rekening worden gehouden met factoren zoals de werkplek,  het soort werk dat wordt uitgevoerd en het type valbeveiliging apparatuur dat wordt gebruikt.

Veiligheidslijnen

Veiligheidslijnen zijn touwen of kabels die worden gebruikt om een persoon te beveiligen tegen vallen. Ze zijn verbonden met het ankerpunt en het veiligheidsharnas van de persoon. Er zijn verschillende soorten veiligheidslijnen, elk met hun eigen toepassingen.

Valharnassen

Valharnassen zijn een van de meest gebruikte vormen van persoonlijke valbeveiliging. Ze worden gedragen  door de persoon en verbonden met een ankerpunt via een veiligheidslijn. Er zijn verschillende soorten valharnassen, elk ontworpen voor specifieke toepassingen. Het is belangrijk om te weten hoe een valharnas correct te dragen  en te bevestigen, en om de juiste maat en stijl te kiezen. 

Reddingssystemen en apparaten om veilig af te dalen

Naast preventieve maatregelen is het belangrijk om plannen te hebben in het geval van noodgevallen. Reddingssystemen en  afdaling apparaten kunnen worden gebruikt om een persoon veilig  naar beneden te brengen na een val. Het is belangrijk dat medewerkers getraind worden in het gebruik van deze systemen en in het uitvoeren van reddingsoperaties.

 De valbeveiliging van VTD

VTD is een bedrijf gespecialiseerd in valbeveiliging. Wij bieden een breed scala aan producten en diensten om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten. We staan bekend om onze hoge kwaliteitsstandaarden en onze toewijding aan klanttevredenheid. Voor meer informatie over VTD en ons aanbod kunt u hier terecht.