Arbo werken op hoogte

Valgevaar is nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Elk jaar gebeuren er nog ongelukken waarbij werknemers naar beneden vallen of bijvoorbeeld getroffen worden door een vallend voorwerp. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om maatregelen te nemen tegen deze risico’s van valgevaar als er wordt gewerkt op een hoogte van 2.5 meter of hoger. Maar welke wetten zijn dit, en wat zijn de regels precies? Dat zullen wij u in dit artikel duidelijkheid over geven. 

De risico’s van werken op hoogte

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. De meest voorkomende risico’s vallen onder de categorieën:

  • Vallen van hoogte
  • Vallen door de opening van een werkvloer
  • Getroffen worden door een vallend voorwerp
  • Mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten  

Wetten en regels voor werken op hoogte

Om deze risico’s te beperken is de Arbowet in het leven geroepen. Hieronder zijn de belangrijkste artikelen van de Arbowet opgesomd: 

In welke situaties moeten werkgevers maatregelen nemen? 

Werknemers moeten in verschillende situaties maatregelen nemen tegen valgevaar. Ten eerste moeten werknemers maatregelen treffen als werknemers werken op 2.5 meter hoogte of meer. Ook moeten werkgevers maatregelen treffen als werknemers risico’s lopen op valgevaar, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2.5 meter. Tot slot moeten werknemers maatregelen treffen als werknemers werken op arbeidsplaatsen die (kunnen) bewegen en waarbij valgevaar is. Een maatregel zou kunnen zijn dat werkgevers werknemers verplichten om valbeveiliging  te dragen bij het werken op hoogte. 

Maatregelen ter voorkoming van gevaar

De belangrijkste maatregel die genomen kan worden is het aanschaffen van valbeveiliging en klimmateriaal. Hieronder vallen alle producten die gebruikt worden om te werken op hoogte of het verkrijgen van toegang tot hoogte. Denk aan steigers, stellingen, bordessen, werkvloeren, leuningen en hekwerken. Al deze middelen beperken het risico op valgevaar. Bij VTD bieden wij valbeveiliging voor veel soorten daken aan, van valbeveiliging voor een plat dak, tot valbeveiliging voor schuine daken. 

Persoonlijke valbeveiliging

In sommige gevallen is het niet mogelijk om collectieve valbeveiliging te plaatsen zoals steigers en leuningen, in dat geval moet er persoonlijke valbeveiliging gebruikt worden. Persoonlijke valbeveiliging is beveiliging die individueel door werknemers wordt gedragen om risico’s op vallen te beperken. Voorbeelden hiervan zijn harnassen en aanlijnbeveiliging. 

Voorkom gebruik trappen en ladders

Bij het werken op hoogte moet het gebruik van trappen en ladders zoveel mogelijk voorkomen worden. Wanneer er op 2.5 meter hoogte of meer wordt gewerkt, mag geen ladder of trap meer gebruikt worden. Daarnaast is een ladder bedoeld om op de werkplek te komen, en niet om zelf als werkplek te gebruiken. Enkele tips voor wanneer er wel met ladders en trappen worden gebruikt:

  • Medewerkers moeten altijd goede steun en grip hebben
  • De ladder moet recht staan
  • De ladder moet op een stevige ondergrond staan die niet beweegt
  • Rolbare ladders moeten vaststaan voordat een medewerker de ladder gebruikt.
  • Ladders naar een andere verdieping moeten minimaal een meter uitsteken boven die verdieping.
  • Medewerkers moeten hangladders stevig vastmaken, zodat ze niet verschuiven of heen en weer zwaaien.

De valbeveiliging van VTD

De Arbowet geeft dus veel duidelijkheid over wetten en regels voor het werken op hoogte. Zorg dat u zich als werkgever aan deze wetten en regels houdt, u bent hier namelijk verantwoordelijk voor. Met de valbeveiliging van VTD zult u niet voor onaangename situaties komen te staan, wij zorgen ervoor dat uw werknemers met een gerust hart op hoogte kunnen werken. Wij onderscheiden ons van andere aanbieders, doordat we voor elk bedrijf op zoek gaan naar de beste oplossing in valbeveiliging. Bent u geïnteresseerd? Neem dan gerust eens contact met ons op.