Valbeveiliging regelgeving

Of u nou een werknemer of werkgever bent, het creëren van een veilige werkplek is het belangrijkste wat er is. Veilig kunnen werken op hoogte is dan ook een verplichting in de Nederlandse wet. Werkgevers en opdrachtgevers zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemer wanneer hij/zij op hoogte moet werken. Wanneer een werknemer iets overkomt tijdens het werk, is de eigenaar van het gebouw altijd aansprakelijk, aangezien hij/zij niet voor een veilige werkplek heeft kunnen zorgen. Benieuwd hoe het nog meer zit met de valbeveiliging regelgeving? Lees dan snel verder. 

Overzicht van relevante valbeveiliging regelgeving

De valbeveiliging regelgeving staat nergens in deze termen vernoemd. Arbeidsomstandighedenwet, het Burgerlijk Wetboek, het Bouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit hebben allemaal betrekking tot valbeveiliging in Nederland. Elk van deze wetgevingen biedt een raamwerk voor de veiligheidsverplichtingen ter bescherming van de werknemers die werken op hoogte. Bij VTD snappen we dat u op zoek bent naar een overzicht van de meest relevante valbeveiliging regelgeving. Daarom hebben we voor u een klein overzicht gemaakt hieronder. 

Valbeveiliging bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte

Valbeveiliging wordt verplicht gesteld bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte mits dit in een veilige omgeving plaatsvindt. Moeten uw werknemers werken boven water, wegen, machines of op andere potentiële gevaarlijke werkplekken? Dan dient hier ook valbeveiliging te worden geïnstalleerd. Alles over deze verplichting, is terug te lezen in het Arbobesluit artikel 3.16

De veilige zone van 4 meter

Vinden er werkzaamheden plaats op een plat dak? Dan kan hier volgens de valbeveiliging regelgeving gewerkt worden zonder valbeveiliging maar ook hier hangen voorwaarden aan. De afstand tot de rand van het dak of een niet-beschermde lichtkoepel of -straat moet minstens 4 meter zijn. Hiervoor is het verplicht dat het duidelijk staat aangegeven op het dak waar de werknemer wel en of niet werkzaamheden mag uitvoeren. Dit kan door middel van markeringen of signaleringen worden aangegeven. 

Valbeveiliging regelgeving omtrent borstwering 

Borstwering is een belangrijk onderdeel van de valbeveiliging regelgeving, maar hier kan nog wel eens verwarring over ontstaan. Dit komt doordat het Bouwbesluit en de Arbowet vóór 2003 beide twee verschillende hoogtes aangaven. Vanaf 2003 liggen de regels op één lijn en is een borstwering van 1 meter verplicht. Oudere gebouwen hebben vaak nog een lagere borstwering. Deze gebouwen dienen daardoor te voldoen aan aanvullende veiligheidsmaatregelen. Tot slot gelden voor gebouwen hoger dan 13 meter weer andere regels omtrent de borstwering. Hiervoor is een hoogte van 1,20 meter verplicht volgens het Bouwbesluit. 

Collectieve valbeveiliging heeft voorrang

Is er geen borstwering aanwezig? Dan dient een werkgever collectieve valbeveiliging te plaatsen. Dit is noodzakelijk bij projecten die wat langer duren, zoals renovatieprojecten of nieuwbouwprojecten. Het Arbobesluit zegt dan ook het volgende: “Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige valbeveiliging hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.” Wanneer dit allemaal niet mogelijk is om te plaatsen of als dit zorgt voor nieuwe risico’s, dient de werkgever collectieve valbeveiliging als veiligheidsnetten aan te brengen. Collectieve valbeveiliging heeft volgens de valbeveiliging regelgeving altijd voorrang op de individuele valbeveiliging. 

Individuele valbeveiliging regelgeving

Een werkgever is altijd verplicht om een veilige werkplek voor de werknemer te creëren waarbij collectieve valbeveiliging voorrang heeft op de individuele valbeveiliging. Echter is het voor sommige projecten een stuk handiger om individuele valbeveiliging te plaatsen door de duur van het project of de hoogte van de locatie. Individuele valbeveiliging zoals ankerpunten, kabelsystemen en PBM (harnas, werklijn, etc.) zijn in die gevallen verplicht. 

Veilige toegang en marketing voor werk op hoogte

Om veilig verschillende dakniveaus te kunnen bereiken is een veilige ladder of trap noodzakelijk. Denk hierbij aan kooiladders, vaste gevelladders, mobiele ladders, etc. Hoe deze ladder of trap geplaatst wordt, vereist het nodige inzicht. Hierbij moet namelijk goed gelet worden op de frequentie van werken op hoogte, het meenemen van gereedschap, stabiliteit van de ladder, het kunnen plaatsen van steunpunten, etc. Ook markeringen en signaleringen verhogen het veiligheidsbewustzijn door duidelijk te laten zien aan de werknemers waar hij/zij veilig kan werken en bewegen. Markeringen en signaleringen zijn verplicht op plekken waar dakrandbeveiliging niet aanwezig kan zijn zoals op een plat dak. Om de veiligheid te waarborgen van de werknemer, kunt u ervoor zorgen dat hij/zij weet waar de werknemer op moet letten. De valbeveiliging regelgeving, het Arbobesluit (artikel 3.15) in dit geval, zegt dan ook: “De plaatsen waar door de aard van het werk gevaar, met inbegrip van valgevaar of gevaar voor vallende voorwerpen voorkomt of waar obstakels die niet verwijderd kunnen worden een gevaar voor de veiligheid vormen bij het verplaatsen van voertuigen of personen, worden duidelijk gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde.”

Het arbeidsomstandighedenbesluit (ARBO)

Het arbeidsomstandighedenbesluit, ook wel ARBO genoemd, is een uitwerking van de Arbowet waarin de regels staan waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden. Dit allemaal om arbeidsrisico’s tegen te gaan. In het arbeidsomstandighedenbesluit staat onder al de valbeveiliging regelgeving die bestaat uit essentiële veiligheidsnormen voor werkzaamheden die uitgevoerd worden op hoogte. Deze normen betreffen zowel het plaatsen van individuele en collectieve valbeveiliging tot aan het aanbrengen van duidelijke markeringen en signalering.

Hoe VTD zorgt voor naleving van de valbeveiliging regelgeving

Bij VTD staat veiligheid voorop. Daarom bestaat ons aanbod volledig uit valbeveiliging van de beste kwaliteit, op maat gemaakt. Wij richten de werkplekken zo in dat risico’s op ongevallen aanzienlijk verminderd worden. Om dit te kunnen doen, is naleving van de wet noodzakelijk. VTD is van de valbeveiliging regelgeving op de hoogte en is met deskundig advies, kwalitatief hoogstaande valbeveiliging en een klantgerichte service de beste partner voor uw project. Als VTD voldoen wij tot slot ook aan de ISO9001 en hebben een VCA Certificering, wat inhoudt dat wij volledig voldoen aan de strenge eisen op het gebied van veiligheidsbeheer, gezondheidsbescherming en milieuzorg. 

Kom in contact met VTD

Heeft u vragen over valbeveiliging regelgeving of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? VTD staat altijd klaar om uw vragen te beantwoorden. Met een ervaren team en specialisten op het gebied van valbeveiliging, weten wij met elke vraag raad. Kom in contact voor persoonlijk advies of meer informatie over onze producten en diensten.