Gevelliftonderhoud

Onderhoud vergroot de levensduur en voorkomt (ernstige) calamiteiten. Goed onderhoud voorkomt ook onnodige extra kosten en geeft een goed inzicht in de te verwachten onderhoudskosten.

Tijdens het onderhoud wordt uw machine van top tot teen nagekeken en getest om te garanderen dat de machine veilig gebruikt kan worden.

Werkspecificatie bij Basis Onderhoud:

 • Functiecontrole installatie.
 • Controle en registratie aanwezigheid tekstplaten .
 • Visuele inspectie installatie.
 • Visuele inspectie railtraject (voor zover deze vanaf het dak is te inspecteren). Hangrails-trajecten worden niet afgereden. Wanneer hier noodzaak toe is zal dit onder regie verrekend worden.
 • Visuele inspectie staalkabels.
 • Visuele inspectie voeding- en stuurstroomkabel.
 • Afneembare gondel(s) worden niet opgehangen.
 • Smeren van lagers (welke voorzien zijn van een vetnippel).
 • Incidentele roestvorming in een beginnend stadium borstelen en bijwerken met roestwerende verf.
 • Kleine reparaties tot maximaal ½ uur.
 • Controle en registratie aanwezigheid PBM’s (max. 2 per installatie).

Werkspecificatie extra bij Uitgebreid Onderhoud:

 • Controleren/demonteren/reinigen bedrijfsremmen.
 • Controleren/demonteren/afstellen vanginrichtingen.
 • Controleren/demonteren/afstellen diverse lager-spelingen.
 • Steekproefsgewijs controleren binnenwerken elektro schakelaars.

Van elk bezoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld.