Inspectie 'bliksembeveiliging'

Inspecties en onderhoud conform de NEN-EN 1401, NEN-EN-IEC 62305,

Uw bliksemafleiding geeft een langere levensduur bij een jaarlijkse inspectie. Dit resulteert direct in een vermindering van uw te verwachten onderhoudskosten.

Uw bliksembeveiliging heeft u liever goed werkend aanwezig op uw dak. Een inslag kan flinke gevolgen met zich mee brengen.

Gezien uw bliksemafleiding aan verschillende interne en externe factoren onderhevig is, is een visuele inspectie een noodzaak. Deze factoren kunnen afbreuk doen aan de kwaliteit en de levensduur van uw systeem.