Dak Arbo Veilig Garantie

‘Arbo veilig dak’ keuring. 

Het Liftinstituut is als enige aangesteld door de Raad van Accreditatie om deze keuring te mogen uitvoeren voor de Arbo. Als uw dak goed is gekeurd, dan krijgt u ook een erkend certificaat welke is toegespitsts op het betreffende pand met de getroffen veiligheidsmiddelen.

Indien uw dak niet is goedgekeurd en u heeft VTD Nederland opdracht gegeven voor een volledig ingericht dak. Dan zullen alle benodigdheden worden voorzien en bekostigd door VTD Nederland. En zal het certificaat alsnog behaald worden en overhandigd worden aan u.

Het Liftinstituut legt de getroffen maatregen i.c.m. de omgevingssituatie bloot aan de volgende criteria:

  • Arbo informatieblad AI 15
  • Arbobesluit en bijhorende beleidsregels
  • Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging
  • EN ISO 14122-1/2/3/4 permanente toegangsmiddelen tot machines
  • EN 795 Bescherming tegen vallen Verankeringsvoorzieningen, Eisen en beproeving.*

*Graag willen wij u er op attenderen dat VTD Nederland de enige installateur is welke na iedere bevestigde borgpunt een geijkte trekproef maakt welke kunnen zeker stellen aan de minimale normen van de EN 795. Van de trekproef wordt een foto gemaakt ter bewijsvoering. Of er nu een keuring voor het dak is aangevraagd of niet. VTD Nederland gelooft niet in enkel het vertrouwen leggen in bewezen bevestigingsmethodieken. Verschil in ondergrond, weersomstandigheden en zorgzaamheid van de monteur kunnen wel degelijk van belang zijn. Wij hebben al menig borgpunt, welke gemonteerd zijn door andere partijen, uit het dak getrokken beneden de minimale waarden. Hierbij stellen wij ook onze installatieaansprakelijkheid zeker en staat u garant voor een veilig product.