Assistentie Keuring Gevelliften

Bij een assistentie door een keurende instantie worden de gemaakte opmerkingen ter plaatse doorgenomen met de keurmeester en geregistreerd welk item eventueel vervangen moet worden. De keuringsinterval voor dit type installaties is gesteld op 12 maanden. Per gemeente is vastgelegd of dit al dan niet verplicht is.

VTD Nederland neemt graag deze zorg voor u uit handen en biedt hierbij volledige openheid richting de keurende instantie en de opdrachtgever.