Meerjarenbegroting NEN 2767 (MJOB)

Geen onverwachtse kosten meer? Met een ‘meerjarenbegroting, inspectie en conditiemeting’ volgens de norm NEN-EN 2767 weet u waar u aan toe bent.

Conditiemeting

VTD Nederland BV voert integrale inspectie uit volgens NEN 2767. Dit is een goede graadmeter voor de staat van onderhoud van uw gebouw en de installaties die ervan deel uitmaken. Deze inspectie is hiermee een objectief ijkpunt voor uw beslissingen over de onderhoudsplanning en het budget. Deze conditiemeting levert daarom wezenlijke informatie voor uw strategie voor de komende jaren.

Objectieve meting

Met NEN 2767 is de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. Dit is onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore. Een bijbehorende registratie van gebreken en kenmerken van gebreken. De meetresultaten helpen meerjarenonderhoudsplanningen op te stellen.

Daarnaast kunnen onderhoudsbudgetten worden onderbouwd. Tegelijk maakt dit dat je de gevolgen van het niet onderhouden op het juiste moment ook kunt aantonen.

Conditiemeting essentieel voor strategie

De conditiemeting is zo een belangrijk instrument voor vastgoedbeheer en –beleid. Bij het beheer en onderhoud van uw pand communiceert u altijd over de (gewenste) technische kwaliteit. Juist daarom zijn heldere, uniforme en eenduidige afspraken essentieel. NEN 2767 is hier een goed hulpmiddel bij.

De NEN 2767-1 heeft samengevat 4 doelstellingen:

* De NEN 2767 zorgt ervoor dat conditiescores uniform worden bepaald.
* De NEN 2767 geeft helderheid over gebreken en de bijbehorende gebrekenparameters belang, omvang en intensiteit
* De NEN 2767 geeft inzicht in de prioriteitsstelling
* De NEN 2767 is een toestingsmiddel en sturingsinstrument

Met de combinatie van de NEN 2767 en het onderhoudsprogramma O-Prognose kunnen we de volgende toepassingen noemen:

* Het bepalen van de conditie van diverse installaties en gebouwdelen
* Het maken van een meerjarenonderhoudsplanning
* Het onderbouwen van het onderhoudsbudget
* Het ondersteunen van het vastgoedbeleid
* Het eenduidig communiceren over de gewenste condities en risico's
* Maken van een jaarplan op basis van het meerjarenplan
* Het opstellen van een activiteitenplan
* Het in beeld brengen van de te verwachten kosten bij het nastreven van een bepaald kwaliteitsniveau
* Het maken/opstellen van prestatiecontracten
* Het uitvoeren van projecten / maken van bestekken

O-Prognose is volledig geschikt gemaakt voor conditemetingen conform de nieuwe NEN-2767 norm . O-Prognose is een onderhoudsprogramma dat wijzingen in deze NEN-2767 nauwkeurig volgt.
De gebrekenlijst van de NEN 2767 is bijvoorbeeld volledig opgenomen in O-Prognose.